NE YAPARIZ?

Ulusal ve uluslararası su kuruluşlarıyla olan yüksek seviyeli münasebetlerimiz doğrultusunda su ve atık su endüstrileri için mühendislik, danışmanlık, eğitim, kontrollük ve tedarik hizmetleri sunarız. Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla hizmetlerimizden bazıları:

 • Varlık Yönetimi
 • Gelir Getirmeyen Su Yönetimi
 • İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri için Durum Değerlendirme
 • İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri için Yenileme Planlaması
 • Şartnamelerin Hazırlanması ve İhale Yönetimi
 • SKA6 Temiz Su ve Sıhhi Koşullara istinaden Finansman, Veri ve Bilgi, Kapasite Geliştirme, Yenileşme ve İdare aracılığıyla Eylem Yönetimi
Ulusal ve uluslararası kazısız teknoloji kuruluşlarıyla olan yüksek seviyeli münasebetlerimiz doğrultusunda kazısız teknoloji endüstrisi için mühendislik, danışmanlık, eğitim, kontrollük ve tedarik hizmetleri sunarız. Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla hizmetlerimizden bazıları:

 • Yeraltı Radar Görüntüleme
 • Kapalı Devre TV İnceleme ve Sızıntı Tespiti
 • CIPP Astarlama (Kaplama)
 • Yatay Yönlendirilebilir Delgi
 • Mikrotünel ve Boru İtme

REFERANSLAR

Sunulan HizmetMüşteriÜlkeYıl
İş Geliştirme DanışmanlığıHOBAS Engineering GmbHAvusturya2011
Fizibilite Raporu HazırlanmasıFYFE Europe S.A.Yunanistan2012
İş Geliştirme DanışmanlığıTAŞYAPI İnşaat A.Ş.Türkiye2012-2013
Pazar Araştırması Raporu HazırlanmasıSMET Tunnelling BVBelçika2013
İhale Hazırlık DanışmanlığıGEODATA Engineering S.p.Aİtalya2013
İçmesuyu Rehabilitasyon Borusu TedariğiBUSKİ Genel MüdürlüğüTürkiye2014
İş Geliştirme DanışmanlığıRABMER Greentech GmbHAvusturya2014
Düktil Boru TedariğiOSKİ Genel Müdürlüğü YüklenicisiTürkiye2015
Yatay Yönlendirilebilir Delgi EğitimiİGDAŞ Genel MüdürlüğüTürkiye2015
İş Geliştirme DanışmanlığıGRANDPIPE San. ve Tic. A.Ş.Türkiye2015
İş Geliştirme DanışmanlığıBRANDENBURGER Liner GmbHAlmanya2014-2016
İş Geliştirme DanışmanlığıBARTHAUER Software GmbHAlmanya2014-2016
Düktil Boru TedariğiBASKİ Genel Müdürlüğü YüklenicisiTürkiye2016
İş Geliştirme DanışmanlığıUHRIG Kanaltechnik GmbHAlmanya2014-2017
İş Geliştirme Danışmanlığı3M San. ve Tic. A.Ş.Türkiye2016-2017
Düktil Boru TedariğiKASKİ Genel Müdürlüğü YüklenicisiTürkiye2017
Kazısız Teknolojiler DanışmanlığıDESKİ Genel MüdürlüğüTürkiye2017
Kazısız Teknolojiler DanışmanlığıİSKİ Genel MüdürlüğüTürkiye2017-2018
Kazısız Teknolojiler DanışmanlığıİSU Genel MüdürlüğüTürkiye2020-2021